www.KuponyZdarma.sk

Správa ochrany osobných údajov

Režim inkognito

Ak nechcete, aby sa v histórii prehliadania a preberania zaznamenávali navštívené webové stránky ani prevzaté súbory, môžete prehliadať v režime inkognito. Po zatvorení okna inkognito sa tiež odstránia všetky súbory cookie, ktoré sa v režime inkognito vytvorili. Pri prehliadaní v režime inkognito sa v rohu obrazovky zobrazí ikona režimu inkognito.

Režim inkognito

Režim inkognito je praktický obzvlášť z dvoch dôvodov. Poskytuje ochranu súkromia pri prehliadaní webu a nevyžaduje neustále menenie nastavení ochrany osobných údajov medzi jednotlivými reláciami prehliadania. Môžete tak mať napríklad paralelne otvorené dve oddelené okná – jedno so štandardnou reláciou a druhé s reláciou inkognito.

Predvoľby ochrany osobných údajov

Predvoľby ochrany osobných údajov prehliadača Chrome môžete ovládať v dialógovom okne Možnosti v sekcii Ochrana osobných údajov, ktorá je umiestnená v hornej časti karty Pod kapotou.

Správa ochrany osobných údajov

Vymazanie údajov prehliadania

Prehliadač Chrome vám umožňuje údaje prehliadania kedykoľvek vymazať. Z prehliadača sa tým navždy odstránia. Sami môžete určiť, ktoré typy údajov prehliadania z prehliadača vymažete. Môžete vymazať aj históriu prehliadania a preberania, súbory cookie, uložené heslá a údaje formulárov.

Ovládanie predvolieb ochrany osobných údajov pre súbory cookie, obrázky, JavaScript a doplnky

V nastaveniach obsahu prehliadača Chrome môžete meniť predvoľby ochrany osobných údajov pre súbory cookie, obrázky, JavaScript a doplnky pre každé webové stránky osobitne. Pravidlá pre súbory cookie môžete nastaviť napríklad tak, aby boli súbory cookie automaticky povolené len pre určený zoznam webových stránok, ktorým dôverujete. Blokovanie a nastavenie súborov cookie pre všetky ostatné webové stránky môžete následne spravovať ručne.

Ďalšie údaje, ktoré posiela prehliadač

Pri navrhovaní prehliadača Google Chrome sme kládli dôraz na ochranu vašich osobných údajov. Prehliadač komunikuje so službami Google iba vtedy, keď je to nevyhnutné z hľadiska jeho funkcií a funkčnosti. Funkcie, ktoré vyžadujú tento druh komunikácie, môžete zakázať v možnostiach prehliadača Chrome. Získate tak kontrolu nad údajmi, ktoré sa pri používaní prehliadača Chrome odosielajú spoločnosti Google.