www.KuponyZdarma.sk

Klávesové skratky

Klávesové skratky v systéme Windows

Tabuľka všetkých skratiek programu Google Chrome pre operačné systémy Windows:

Skratky pre karty a okná

Ctrl+N Otvorí nové okno.
Ctrl+T Otvorí novú kartu.
Ctrl+Shift+N Otvorí nové okno v režime inkognito.
Stlačte klávesy Ctrl+O, potom vyberte súbor. Otvorenie súboru z počítača v prehliadači Google Chrome.
Stlačte kláves Ctrl a kliknite na odkaz. Alebo kliknite na odkaz stredným tlačidlom myši (prípadne kolieskom na myši). Otvorí odkaz na novej karte na pozadí.
Stlačte klávesy Ctrl+Shift a kliknite na odkaz. Môžete tiež stlačiť kláves Shift a kliknúť stredným tlačidlom myši (prípadne kolieskom na myši). Otvorí odkaz na novej karte a prepne na novo otvorenú kartu.
Stlačte kláves Shift a kliknite na odkaz. Otvorí odkaz v novom okne.
Ctrl+Shift+T Znova otvorí poslednú kartu, ktorú ste zavreli. Prehliadač Google Chrome si pamätá posledných 10 zavretých kariet.
Presuňte odkaz na kartu. Otvorí odkaz na novej karte.
Presuňte odkaz do prázdnej oblasti v paneli kariet. Otvorí odkaz na novej karte.
Presuňte kartu mimo panela kariet. Otvorí kartu v novom okne.
Presuňte kartu mimo panela kariet a do existujúceho okna. Otvorí kartu v existujúcom okne.
Počas presúvania karty stlačte kláves Esc. Vráti kartu do pôvodnej polohy.
Ctrl+1Ctrl+8 Prepne na kartu s určeným číslom pozície na paneli kariet.
Ctrl+9 Prepne na poslednú kartu.
Ctrl+Tab alebo Ctrl+PgDown Prepne na ďalšiu kartu.
Ctrl+Shift+Tab alebo Ctrl+PgUp Prepne na predchádzajúcu kartu.
Alt+F4 Zatvorí aktuálne okno.
Ctrl+W alebo Ctrl+F4 Zatvorí aktuálnu kartu alebo kontextové okno.
Kliknite na kartu stredným tlačidlom myši (prípadne kolieskom na myši). Zatvorí kartu, na ktorú ste klikli.
Kliknite pravým tlačidlom myši alebo kliknite a podržte tlačidlo šípky Späť (alebo Dopredu) v paneli s nástrojmi prehliadača. Zobrazí na karte históriu prehliadania.
Stlačte kláves Backspace alebo Alt spolu so šípkou doľava. Prejde na predchádzajúcu stránku v histórii prehliadania karty.
Stlačte klávesy Shift+Backspace alebo Alt spolu so šípkou doprava. Prejde na ďalšiu stránku v histórii prehliadania karty.
Stlačte kláves Ctrl a v paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo šípky Späť, Dopredu alebo na tlačidlo Prejsť. Prípadne môžete kliknúť na ktorékoľvek z tlačidiel stredným tlačidlom myši (alebo kolieskom na myši). Otvorí cieľ tlačidla na novej karte na pozadí.
Kliknite myšou dvakrát na prázdne miesto v paneli kariet. Maximalizuje alebo minimalizuje okno.
Alt+Home V aktuálnom okne sa otvorí domovská stránka.

Skratky pre funkcie prehliadača Google Chrome

Alt+F Otvorí ponuku Nástroje, v ktorej môžete prispôsobiť a ovládať nastavenia prehliadača Google Chrome.
Ctrl+Shift+B Zapne alebo vypne panel so záložkami.
Ctrl+H Otvorí stránku História.
Ctrl+J Otvorí stránku preberania.
Shift+Esc Otvorí Správcu úloh.
Shift+Alt+T Označí prvý nástroj v paneli s nástrojmi prehliadača. Na navigáciu v paneli s nástrojmi môžete použiť tieto skratky:

  • Stlačením klávesov Tab, Shift+Tab, Home, End, šípka doprava a šípka doľava vyberiete rôzne položky v paneli s nástrojmi.
  • Stlačením klávesov Medzerník alebo Enter aktivujete tlačidlá panela s nástrojmi vrátane akcií stránky a prehliadača.
  • Stlačením klávesov Shift+F10 vyvoláte akúkoľvek priradenú kontextovú ponuku (napr. históriu prehliadania pre tlačidlo Späť).
  • Stlačením klávesu Esc vrátite zameranie z panela s nástrojmi späť na stránku.
  • Stlačením klávesu F6 alebo klávesov Shift+F6 prepnete zameranie na ďalšiu tablu ovládateľnú klávesnicou – napríklad na hlavný webový obsah, panel s nástrojmi alebo panel so záložkami (ak je zobrazený).
Ctrl+Shift+J Otvorí Nástroje pre vývojárov.
Ctrl+Shift+Delete Otvorí dialógové okno Vymazať údaje prehliadania.
F1 Otvorí Centrum pomoci na novej karte (naša obľúbená skratka).

Skratky panela s adresou

V paneli s adresou môžete použiť tieto skratky:

Zadajte hľadaný výraz a stlačte kláves Enter. Uskutoční vyhľadávanie pomocou predvoleného vyhľadávacieho nástroja.
Zadajte kľúčové slovo pre vyhľadávací nástroj a stlačte kláves Medzera, zadajte hľadaný výraz a stlačte kláves Enter. Uskutoční vyhľadávanie pomocou vyhľadávacieho nástroja priradeného ku kľúčovému slovu.
Začnite zadávať adresu URL vyhľadávacieho nástroja, po vyzvaní stlačte kláves Tab, zadajte hľadaný výraz a stlačte kláves Enter. Uskutoční vyhľadávanie pomocou vyhľadávacieho nástroja priradeného k adrese URL.
Ctrl+Enter Pridá znaky www. a .com k zadanému textu v paneli s adresou a otvorí výslednú adresu URL.
Zadajte webovú adresu a potom stlačte klávesy Alt+Enter. Otvorí adresu URL na novej karte.
F6 alebo Ctrl+L alebo Alt+D Zvýrazní adresu URL.
Ctrl+K alebo Ctrl+E Umiestni znak „?“ do panela s adresou. Ak chcete uskutočniť vyhľadávanie pomocou predvoleného vyhľadávacieho nástroja, zadajte hľadaný výraz za otáznikom.
Stlačte kláves Ctrl spolu so šípkou doľava. Presunie kurzor v paneli s adresou na predchádzajúci kľúčový výraz
Stlačte kláves Ctrl spolu so šípkou doprava. Presunie kurzor na ďalší kľúčový výraz v paneli s adresou
Ctrl+Backspace Odstráni kľúčový výraz, ktorý sa v paneli s adresou nachádza pred kurzorom
V rozbaľovacej ponuke panela s adresou vyberte pomocou klávesov šípok položku a stlačte klávesy Shift+Delete. Odstráni položku z histórie prehliadania (ak je to možné).
Stredným tlačidlom myši (prípadne kolieskom na myši) kliknite na položku v rozbaľovacej ponuke panela s adresou. Otvorí položku v novej karte na pozadí.
Po zobrazení rozbaľovacej ponuky panela s adresou stlačte kláves Page Up alebo Page Down. Vyberie prvú alebo poslednú položku v rozbaľovacej ponuke.

Skratky pre webové stránky

Ctrl+P Vytlačí aktuálnu stránku.
Ctrl+S Uloží aktuálnu stránku.
F5 alebo Ctrl+R Znova načíta aktuálnu stránku.
Esc Zastaví načítavanie aktuálnej stránky.
Ctrl+F Otvorí panel vyhľadávania.
Ctrl+G alebo F3 Nájde ďalšiu zhodu pre váš vstup v paneli vyhľadávania.
Ctrl+Shift+G, Shift+F3 alebo Shift+Enter Vyhľadá predchádzajúcu zhodu pre váš vstup v paneli vyhľadávania.
Kliknite stredným tlačidlom myši (prípadne kolieskom na myši). Aktivuje funkciu automatické posúvanie. Počas pohybu myšou sa stránka posúva v závislosti od smeru myši.
Ctrl+F5 alebo Shift+F5 Znova načíta aktuálnu stránku. Obsah vo vyrovnávacej pamäti sa ignoruje.
Stlačte kláves Alt a kliknite na odkaz. Prevezme cieľ odkazu.
Ctrl+U Otvorí zdroj aktuálnej stránky.
Presuňte myšou odkaz do panela so záložkami Uloží odkaz ako záložku.
Ctrl+D Uloží vašu aktuálnu webovú stránku ako záložku.
Ctrl+Shift+D Uloží všetky otvorené stránky v novom priečinku ako záložky.
F11 Otvorí stránku v režime zobrazenia na celú obrazovku. Stlačením klávesu F11 ukončíte zobrazenie na celú obrazovku.
Ctrl a + alebo stlačte kláves Ctrl a posúvajte kolieskom myši smerom nahor. Zväčší obsah stránky.
Ctrl a alebo stlačte kláves Ctrl a posúvajte kolieskom myši smerom nadol. Zmenší obsah stránky.
Ctrl+0 Vráti obsah stránky do normálnej veľkosti.
Medzerník Posunie webovú stránku nadol.
Home Prejde do hornej časti stránky.
End Prejde do dolnej časti stránky.
Stlačte kláves Shift a posuňte kolieskom myši. Stránka sa posunie vodorovne.

Textové skratky

Ctrl+C Skopíruje zvýraznený obsah do schránky.
Ctrl+V alebo Shift+Insert Vloží obsah zo schránky.
Ctrl+Shift+V Vloží obsah zo schránky bez formátovania.
Ctrl+X alebo Shift+Delete Odstráni zvýraznený obsah a skopíruje ho do schránky.

Klávesové skratky v systéme Mac

Pre zobrazenie všetkých klávesových skratiek pre operačne systémy Mac pokračujte tu.

Klávesové skratky v systéme Linux

Pre zobrazenie všetkých klávesových skratiek pre operačne systémy Linux pokračujte tu.