www.KuponyZdarma.sk

Google Chrome a zabezpečenie

Google Chrome obsahuje funkcie, pomocou ktorých vás aj váš počítač pri prehliadaní webu chráni pred škodlivými webovými stránkami. Na ochranu pred neoprávneným získavaním údajov (phishingom) a útokmi škodlivého softvéru používa prehliadač Chrome technológie, ako sú Bezpečné prehliadanie, karanténa alebo automatické aktualizácie.

Bezpečné prehliadanie

Pred vstúpením na webové stránky, ktoré môžu obsahovať škodlivý softvér alebo sú podozrivé z neoprávneného získavania údajov, vám Chrome zobrazí upozornenie.
Phishingový útok vyzerá tak, že niekto sa z vás (pod falošnou identitou a zvyčajne prostredníctvom nepravých webových stránok) pokúsi vylákať informácie osobného charakteru alebo iné citlivé informácie. Škodlivý softvér je zase softvérom, ktorý sa do vášho počítača nainštaluje často bez vášho vedomia a je navrhnutý s cieľom poškodiť ho alebo z neho prípadne odcudziť informácie.
Ak máte v prehliadači Chrome povolenú technológiu Bezpečné prehliadanie a pri prehliadaní webu narazíte na webové stránky, ktoré môžu obsahovať škodlivý softvér alebo sú podozrivé z neoprávneného získavania údajov (phishingu), zobrazí sa vám stránka s upozornením podobná tej nižšie.

Google Chrome a zabezpečenie prehliadača

Karanténa

Karanténa pomáha predísť samočinnej inštalácii škodlivého softvéru do počítača. Tiež pomáha zabrániť ovplyvneniu aktivít v jednej karte prehliadača aktivitami v inej karte. Princíp karantény spočíva v tom, že do prehliadača pridáva ďalšiu ochrannú vrstvu. Jej úlohou je chrániť vás pred škodlivými webovými stránkami, ktoré sa pokúšajú vo vašom počítači zanechať programy, sledovať vaše webové aktivity alebo z disku odcudziť súkromné informácie.

Automatické aktualizácie

Prehliadač Chrome pravidelne kontroluje dostupnosť aktualizácií a priebežne zaisťuje vašu ochranu najnovšími bezpečnostnými aktualizáciami. Vďaka kontrole aktualizácií sa vaša verzia prehliadača Chrome automaticky aktualizuje najnovšími funkciami zabezpečenia bez nutnosti akéhokoľvek zásahu z vašej strany.